Bostadsnytt​

Bostadsmarknaden – 08 juni 2021

Priserna fortsatte uppåt i maj, villapriserna steg med i genomsnitt +2% och bostadsrätterna med +1%. På årsbasis har villorna ökat med +20% och bostadsrätterna med +13%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 07 maj 2021

Under april steg villapriserna i riket med i genomsnitt +2%. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade jämfört med föregående månad. På årsbasis har nu villorna ökat med +19%, den högsta siffran vi någonsin noterat. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 07 april 2021

Under mars ökade priserna på både bostadsrätter och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +8% för bostadsrätter och +17% för villor. Utöver de höga prisökningarna har det också sålts rekordmånga bostäder. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 05 mars 2021

Under februari steg priserna på bostadsrätter med +1% och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på +6% för bostadsrätter och +15% för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 05 februari 2021

Under årets första månad ökade priserna på bostadsrätter med +1% medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på +7% för bostadsrätter och +13% för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 14 januari 2021

Året avslutades med oförändrade priser på riksnivå i december. Sett till hela 2020 steg priserna på bostadsrätter med +7% och +13% på villor. I storstadsområdena ökade priserna på årsbasis mellan +3% och +15%. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 08 december 2020

Under november ökade priserna på bostadsrätter med +1% medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till +7% för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på +11%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 11 augusti 2020

Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med +1% och villapriserna med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3% på bostadsrätter och +7% för villor, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 8 juli 2020                    

Villapriserna fortsatte uppåt i juni, små prisändringar på bostadsrätter under stor omsättning.
Den senaste månaden ökade priserna på villor med +2% i riket som helhet medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +2% på bostadsrätter och +5% på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Bostadsmarknaden – 9 juni 2020

Nedåt för bostadsrätter, uppåt för villor under minskad försäljning
Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -2% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3% på bostadsrätter och +5% på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Svensk Mäklarstatistik